กิจกรรมอาสาของนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 Food Engineering, KMUTT ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

กิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่านิทานมีภาพประกอบ กิจกรรมฝึกจิตนาการโดยการปั้นแป้งโดว์ กิจกรรมระบายสี

นอกจากนี้ยังมีการมอบของใช้จำเป็นและเงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ

http://instapax.com

IMG_1859
IMG_1700
IMG_1703
IMG_1715
IMG_1723
IMG_1730
IMG_1735
IMG_1736
IMG_1741
IMG_1758
IMG_1771
IMG_1774
IMG_1782
IMG_1788
IMG_1794
IMG_1813
IMG_1824
IMG_1833
IMG_1851